Partners in Recruitment

In de afgelopen jaren is er een succesvolle relatie opgebouwd met een aantal organisaties die samenwerken volgens het principe van de vijf pijlers. Het zijn opdrachtgevers waarbij er wederzijds respect, waardering en vertrouwen is. En zo werkt recruitment voor deze organisaties: