commitment

Commitment, het wordt vaak wel gevraagd, maar wordt het ook gegeven? Commitment gericht op wederzijds respect, vertrouwen en samenwerking. Die wederkerigheid is ook terug te vinden in de afspraken met een opdrachtgever. Bij de aanvang van de procedure wordt een deel van de fee berekend zodat de investering van twee kanten in balans is: er wordt veel tijd, energie en geld (media) in de procedure geïnvesteerd en daar staat iets tegenover van de opdrachtgever.

Bij het ontbreken van commitment is er in feite geen sprake van een effectieve relatie. Er zijn opdrachtgevers die bij verschillende bureaus een hengel uitgooien en kijken wie er het eerste bijt. Maar als dat voor de betreffende bureaus te weinig direct resultaat oplevert wordt het stil…

Er zijn opdrachtgevers waar ik al 15 jaar mee samenwerk en die persoonlijke betrokkenheid is voor mij essentieel. Voor hen ben ik vrijwel altijd bereikbaar voor een update, advies of een procedure met de hoogste prioriteit.

Commitment is een partnership op ooghoogte!