Interim recruitment bij MKB bedrijven: het kan dus wèl!

Bij bedrijven binnen het MKB is er vaak te weinig tijd en expertise beschikbaar aanwezig om effectief en efficiënt te werven en selecteren. Recruitment is een specialisme wat uitstekend parttime kan worden toegevoegd aan uw organisatie volgens het principe van de vijf pijlers:

  1. Commitment
  2. Actieve search
  3. Een open mind
  4. Zorgvuldigheid
  5. Inzicht

Het is een proces dat vraagt om gerichte aandacht op het juiste moment, niet zozeer om een (fulltime) inhouse aanwezigheid. Uiteraard ben ik wel altijd bereikbaar per telefoon en per mail.

Bij de werving wordt niet alleen het eigen netwerk ingezet, maar worden alle mogelijke middelen ingezet die een W&S bureau tot zijn beschikking heeft. Door een langdurige en gecommitteerde samenwerking is er veel meer kennis en inzicht aanwezig; hoe afdelingen eruit zien, waar accenten liggen in het betreffende profiel en op welke wijze de procedure zo optimaal mogelijk gestalte kan worden gegeven. En dat geheel op basis van de behoefte van de organisatie, duurzaam en op maat. Hierbij staan enkele vacatures centraal, maar wordt er uiteraard ook gekeken naar een latente behoefte of de ontwikkeling van een organisatie.